system.img

Octet Stream icon system.img — Octet Stream, 1494.77 MB (1567377616 bytes)